Elektrik Ağları

Güneş enerjisiyle çalışan araç şarj istasyonları ile sürdürülebilir bir gelecek tasarlıyoruz.

Elektrik ağı tasarımı

ANRE C1A sertifikasına göre, şebeke operatörleri 0,4 - 20kV nominal gerilime sahip elektrik, havai veya yer altı hatlarını ve 20kV'u aşmayan daha yüksek nominal gerilime sahip trafo istasyonlarını CTE komisyonunda tasarlar ve onaylar. Alanında uzmanlardan oluşan ekibimiz, yatırım projelerinin geliştirilmesine yönelik tasarım kısmını sağlamaktadır.

Alçak gerilim elektrik şebekelerinin yürütülmesi - 0,4kV nominal gerilim

 • 30kW'tan büyük güçler için elektrik bağlantıları endüstriyel tesislere veya araç şarj istasyonlarına elektrik sağlamak için yer altı elektrik hatlarının inşası
 •  konut komplekslerine elektrik sağlamak için elektrik ağları
 •  alçak gerilim enerji hatlarının modernizasyonu
 •  Uygun saha onaylarının alınması için mevcut ağların yeniden konumlandırılması çalışmaları

Orta gerilim elektrik şebekelerinin yürütülmesi

 • hem konut kompleksleri hem de endüstriyel amaçlı orta gerilim trafo merkezleri (besleme noktaları, bağlantı noktaları);
 • Endüstriyel tüketicilerin beslenmesine yönelik yer altı enerji hatları ve aynı zamanda araç şarj istasyonları;
 • konut komplekslerine elektrik sağlamak için elektrik ağları;
 • sinyal iletimi için fiber optik kablo tesisatları;
 • yeni veya mevcut PT'lerde komuta, kontrol ve röle koruma tesisatları;
 • LES 20kV aksesuarlarının kurulumu / uygulanması (manşonlar, harici veya dahili terminaller)
 • Mevcut veya yeni tasarlanan trafo merkezleri için toprak prizlerinin yapımı ve iyileştirilmesi

Endüstriyel veya sivil amaçlı elektrik tesisatlarının yapılması

 • Elektrik panolarının inşası veya modernizasyonu (endüstriyel ve sivil binaların elektrik teminindeki uygulamalarla)
 • endüstriyel proses otomasyon panellerinin yapımı veya modernizasyonu
 • Şartnamelerin/projelerin/tasarım temalarının/diğer sertifikalı kaynakların gereklerine göre pano ve otomasyon tesisatlarının yapımı
 • endüstriyel binalar ve kamu kurumlarına paratoner tesisatı kurulumu
 • Endüstriyel ve sivil binalarda toprak bağlantılarının inşası veya iyileştirilmesi

 

Enerjisi yüksek ekibimizle iletişime geçin.

Kazandıran projelere birlikte imza atmak için formu doldurun, Premier Rise ile iletişime geçin.

Telefon Numarası
(+40) 756 111 360